Tijdlijn

1991
januari

Oprichting VDBH

De Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel (VDBH) wordt opgericht.

1993
december

Oprichting DIV

De Dienst Investeren Vlaanderen (DIV) wordt opgericht.

1996
juli

VDBH wordt Export Vlaanderen

VDBH wordt omgevormd tot Export Vlaanderen met aan het hoofd een gedelegeerd bestuurder.

2004
mei

Oprichting FIT

Export Vlaanderen en Dienst Investeren in Vlaanderen fusioneren tot FIT (oprichtingsdecreet).

2005
juni

Aanstelling raad van bestuur

FIT krijgt een eigen raad van bestuur. Christ’l Joris wordt de eerste voorzitter.

2007
januari

Beheerovereenkomst 1.0

De eerste beheerovereenkomst tussen FIT en de Vlaamse regering wordt ondertekend.

2012
januari

Nieuwe gedelegeerd bestuurder

Claire Tillekaerts wordt gedelegeerd bestuurder van FIT.

2013
februari

Foreign Investment Trophy

FIT reikt voor de 1e maal de Foreign Investment Trophy uit en onderstreept hiermee het belang van buitenlandse investeringen in Vlaanderen.

2015
januari

Nieuwe voorzitter

Bruno Segers wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

2015
maart

Ondernemingsplan 2015-2019

De Vlaamse regering keurt het ondernemingsplan 2015-2019 van FIT goed.

2016
januari

FIES

FIT organiseert de 1e Flanders International Economic Summit samen met meer dan 80 partners en bedrijven.

2016
juni

Exportbeurs

FIT organiseert de eerste editie van de Exportbeurs in Tour & Taxis - Brussel.

2017
december

Brexit Helpdesk

FIT lanceert een helpdesk waar Vlaamse bedrijven terecht kunnen met al hun vragen over Brexit.

2019
april

Verover de wereld

Samen met partners lanceert FIT VeroverDeWereld.be, een uniek webplatform voor Vlaamse bedrijven die willen deelnemen aan events rond internationaal ondernemen.

2019
mei

FIES II

FIT organiseert de tweede Flanders International Economic Summit. De branding toolkit 'Vlaanderen versnelt!' wordt voorgesteld aan partners en bedrijven.

2020
maart

Ondernemingsplan 2020

Het ondernemingsplan 2020 wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering.

2020
mei

Nieuwe voorzitter

Sonja Willems wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

2021
maart

Ondernemingsplan 2021

Het ondernemingsplan 2021 wordt goedgekeurd door de Vlaamse regering.

2021
september

Leeuw van de Export

FIT reikt voor de 20e keer zijn Leeuw van de Export uit: een bekroning voor Vlaamse bedrijven met opvallende exportresultaten.

2022
maart

Foreign Investment Trophy

FIT onderstreept voor het tiende jaar op rij het belang van buitenlandse investeringen voor de Vlaamse economie, tewerkstelling en welvaart met de Foreign Investment Trophy.

2022
april

FIES III

FIT organiseert de derde Flanders International Economic Summit. Het platform Flanders Tech Ecosystem wordt voorgesteld aan partners en bedrijven.

2022
juni

4e Exportbeurs

FIT organiseert de 4e Exportbeurs in Paleis 1 van Brussels Expo.

2022
juli

Nieuwe CEO

Joy Donné wordt CEO van FIT.

2023
september

Flanders International Business Awards

Tijdens een indrukwekkende awardshow met 900 genodigden maakte FIT de winnaars bekend van de allereerste Flanders International Business Award.

Onze structuur

FIT is binnen de Vlaamse overheid een extern verzelfstandigd agentschap dat valt onder het Beleidsdomein 'Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie'. 

De bevoegde minister is Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management.

Aan het hoofd van FIT staat een CEO, bijgestaan door een raad van bestuur.

Onze budgetten

Werkingsbudget
46,5 miljoen euro
Subsidiebudget
11,7 miljoen euro
Extra budget
1 miljoen euro
Dat de missie van FIT de investering waard is, blijkt uit een studie van het International Trade Centre. Voor elke dollar die aan handelspromotie wordt gespendeerd, komt er 87 dollar aan export bij en stijgt het bbp met 384 dollar.
Joy Donné
CEO, Flanders Investment & Trade

Onze partners

Van 1 januari 2022 tot eind 2026 bundelt FIT de krachten met 20 structurele partners.  Door onderlinge afstemming en kruisbestuiving van alle inspanningen, wordt één plus één drie. Tot de partners behoren onder meer sectorfederaties en clusters, maar ook bilaterale Kamers van Koophandel, ondernemersorganisaties, incubatoren enzovoort.

Daarnaast werken we ook intensief samen met strategische onderzoekscentra, Vlaamse en federale overheidsorganisaties en onderhouden we stevige banden met andere agentschappen voor handelspromotie op Belgisch en Europees niveau.

Benieuwd welke resultaten deze werking oplevert?

Ontdek meer over de resultaten van FIT.