Werken voor FIT is werken voor Vlaanderen in een internationale omgeving. We komen dagelijks in contact met de zakenwereld, zowel in Vlaanderen als ver daarbuiten.

Elke medewerker van FIT kan zijn of haar expertise ten volle inzetten en verder uitbouwen. We staan daarbij voortdurend met elkaar in verbinding – over teams, regio’s, landsgrenzen en sectoren heen. 

Waar een job bij FIT voor staat

Variatie

Onze medewerkers komen niet alleen in contact met verschillende culturen en sectoren, ze combineren ook diverse rollen en verantwoordelijkheden.

Geen rigide functiebeschrijvingen dus, wel veel afwisseling en een boeiend takenpakket waaraan je zelf kan sleutelen. En dat alles in een internationale context.

Autonomie

Hoe onze medewerkers hun werk concreet aanpakken en groeien in hun job, bepalen ze grotendeels zelf. FIT staat garant voor hoge autonomie en weinig hiërarchie.

Wederzijds vertrouwen is daarbij de rode draad, al vergt dat natuurlijk ook veel zin voor verantwoordelijkheid, flexibiliteit en integriteit.

Ontplooiing

Bij FIT leren collega’s continu bij van experts, zowel intern als extern. Via inspirerende webinars en opleidingen van partnerorganisaties, coaches, onderzoekscentra …

Onze filosofie: door te investeren in de groei van onze medewerkers, maken we ook onze organisatie, bedrijfswereld en economie toekomstbestendig.

Verbondenheid

Om bedrijven te ondersteunen in hun internationale ambities focussen we ons op persoonlijk contact met de klant. Alleen zo ontdekken we wat er echt leeft bij onze doelgroepen en stemmen we onze dienstverlening daar proactief op af. 

Ook tussen FIT-collega’s onderling is verbondenheid het hoogste goed. Daarvoor zetten we stevig in op interne communicatie en vorming.

Zingeving

Samen met bedrijven bouwen FIT-medewerkers dagelijks aan het internationale succes van de Vlaamse economie.

Een zinvolle activiteit die niet alleen veel energie geeft, maar ook een grote maatschappelijke impact heeft. Internationaal ondernemen creëert immers jobs, versterkt onze competitiviteit en verrijkt onze economie met nieuwe expertise.

Stagemogelijkheden

Als student kan u bij FIT stage lopen in één van onze vele kantoren, verspreid over de hele wereld.

Waarom werken bij FIT een boeiende uitdaging is

Als technologieattaché bij FIT maak ik de nieuwste ontwikkelingen mee vanop de eerste rij.
Jan Wauters
Technologieattaché Digital & Health Tech in Parijs
Jan Wauters
Via de interne mobiliteit die bij FIT mogelijk is, heb ik ook als 50+ een nieuwe wending aan mijn loopbaan kunnen geven.  Als Adviseur Internationaal Ondernemen denk ik met de bedrijven mee over hun export- en internationaliseringsplannen.  FIT geeft me de mogelijkheid om, gesteund door een  ervaren team, de boeiende jobinhoud zelfstandig uit te werken.
Bea Kestens
Exportadviseur
Foto van Bea Kestens
To represent FIT in Helsinki is to build bridges between Finland and Flanders, together with our customers. Every day I have the chance to learn something new about the diverse economy of Flanders, which keeps the job interesting.
Annika Åkerfelt
Posthoofd in Helsinki
Foto van Annika Åkerfelt

Het FIT-team

340medewerkers
74nationaliteiten
45talen

Onze missie waarmaken doet FIT met een wereldwijd team van 320 collega’s met tal van expertisedomeinen.

192 collega's zijn aan de slag in een van onze 92 buitenlandse kantoren, verspreid over 5 continenten. En 148 collega’s vindt u in ons hoofdkantoor in Brussel en onze 5 provinciale kantoren in Vlaanderen.

In totaal telt onze organisatie maar liefst 74 nationaliteiten die samen 45 talen spreken.

Foto van collega's FIT
Ik werd aangenomen bij FIT voor een periode van één jaar maar werd dankzij geslaagde projecten beloond met een contract van onbepaalde duur. De voorbije jaren waren de projecten die ik mocht uitvoeren zo divers dat de job mij elke dag opnieuw blijft boeien.
Mohsin Abbas
Marketingmanager
Foto van Mohsin Abbas