Flanders Investment & Trade is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met een Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers van de overheid én het bedrijfsleven samen de uitvoering van de opdrachten van FIT monitoren en mee vorm geven.

Deze rechtsvorm biedt het agentschap de nodige flexibiliteit om snel de signalen van de bedrijfswereld te capteren en adequaat te kunnen inspelen op de wereldwijd snel evoluerende omstandigheden.

 

Opdracht

De Raad van Bestuur is o.a. bevoegd voor:

 • het vaststellen van het meerjarig operationeel plan
 • het vaststellen van het jaarrapport over de uitvoering van het ondernemingsplan
 • de jaarlijkse planning en de strategie op middellange en lange termijn
 • de begroting en de financiële rapportering
 • de organisatiestructuur

De raad van bestuur vergadert ten minste eenmaal om de drie maanden.

Meer info over de opdracht en werking van de Raad van Bestuur kan u nalezen in het Intern Reglement van FIT

Samenstelling

Bestuurders aangesteld door de Vlaamse Regering:

 • Sonja Willems, Voorzitter Raad van Bestuur

 • Joy Donné, CEO FIT

 • Joachim Coens, Burgemeester Damme


Bestuurders aangesteld op voordracht van de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en werknemers uit de Sociaal-Economische Raad - Vlaanderen:

 • Myriam Schepers, Prefamac nv

 • Thomas Pirard, Unizo

 • Luc Luwel, VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 • Koen Repriels, ACV

Onafhankelijke bestuurders:

 • Annelore Van Hecke, Belfius

 • Boris Bogaert, Xpenditure/Rydoo

 • Erik Moniquet, Moniquet & Company

 • Michaël Dooms, Vrije Universiteit Brussel (VUB)


Regeringscommissaris:

 • Charlotte Meulemeester