Internationaliserend Vlaanderen een duw in de rug geven, dat doet Flanders Investment & Trade (FIT) niet alleen. Integendeel!

Onder het motto ‘1+1=3’, staat FIT open voor alle mogelijke partnerschappen die het internationaal ondernemen in Vlaanderen kunnen versterken.

Structurele partners

Voor de periode 2022-2026 omringt FIT zich in die zin door een stevige ploeg van 20 structurele partners. ‘Vlaanderen versnelt! vormt hierbij de ruggengraat. Dat is de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die door FIT wordt gecoördineerd.

Deze partners zijn onder meer sectorfederaties en clusters, maar ook bilaterale Kamers van Koophandel, ondernemersorganisaties, incubatoren enzovoort. Elk van hen legt zich toe op essentiële aspecten van de internationalisering van Vlaanderen: van handelsrelaties over ‘peer learning’ tot connecteren met buitenlandse innovatienetwerken.

Inhoudelijk sluiten ze bovendien aan bij de strategische kerndomeinen van ‘Vlaanderen Versnelt!’. Dat zijn stuk voor stuk ecosystemen waarin Vlaanderen al goed scoort maar internationaal nog hogere toppen kan scheren: lifesciences & health, food, solution-driven engineering & technology, smart logistics en sustainable resources, materials & chemistry.

Maak kennis met onze partners 2022 - 2026:

Strategische en operationele samenwerkingen

Samenwerken beperkt zich niet tot de structurele partnerschappen. FIT onderhoudt ook nauwe banden met vele andere actoren die in Vlaanderen actief zijn in de domeinen van buitenlands beleid, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid.

Veel van deze intensief samenwerkingen zijn gegoten in concrete samenwerkingensovereenkomsten.

Strategische onderzoekscentra:

Speerpuntclusters:

Vlaamse overheidorganisaties

Andere partners

AWEXAgentschap Buitenlandse Handel;  CIFAL Flanders; EnabelFOD Buitenlandse Zaken; FOD Financiën | Douane en AccijnzenFOD Economie;  hub.brusselsKamer van Koophandel Luxemburg; Trade Promotion Europe; Vlaamse Havens; Vlaamse steden en provincies.