Hoe en waarom

Internationalisering is de levensader van de Vlaamse economie. Vlaamse bedrijven moeten de grens over om te groeien, en de Vlaamse economie heeft buitenlandse investeerders nodig om sterker te worden. De wereldmarkt wordt echter steeds concurrentiëler. Om onze concurrentiepositie te versterken, moeten we een versnelling hoger schakelen.

In 2016-2017 bracht FIT meer dan 300 economische partners, bedrijven en kennisinstellingen samen om in co-creatie een internationaliseringsstrategie voor Vlaanderen uit te werken. Samen vonden we een antwoord op de vragen: “Hoe kunnen we Vlaanderen met zijn unieke sterktes beter in de markt plaatsen?” en “Wat hebben bedrijven het meest nodig om te kunnen internationaliseren?”. 

De update van de strategie Vlaanderen versnelt! werd op 12 maart 2021 voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Van 1 januari 2022 tot eind 2026 bundelt FIT de krachten met een nieuw team van 20 structurele partners om de uitvoering ervan te ruggensteunen.  

Actiepunten van Vlaanderen versnelt!   

Méér bedrijven doen internationaliseren en méér bedrijven hier verankeren
 • Bedrijven met internationaal groeipotentieel beter bereiken en begeleiden, door de inzet van meer data-analyse, peer-learning en samenwerking met incubatoren en startersorganisaties.
 • Ondernemers van de toekomst (bedrijven en studenten) overtuigen van het belang van internationalisering.
 • Relevante overheidsinformatie bundelen en ontsluiten voor Vlaamse vestigingen van buitenlandse bedrijven.
 • Vlaanderen als start-up en scale-up regio promoten.
Drempels verminderen voor bedrijven die willen internationaliseren 
 • Prioritaire handelsbelemmeringen bij het internationaal ondernemen aankaarten op Vlaams, nationaal en Europees niveau.
 • Dienstverlening tussen de partners beter op elkaar afstemmen en in kaart brengen bij wie bedrijven voor welke dienstverlening terecht kunnen.
5 strategische kerndomeinen van de Vlaamse economie internationaal versterken
 • Onze kerndomeinen zijn: (1) Life Sciences & Health; (2) Food; (3) Solution Driven Engineering & Technology; (4) Smart Logistics; (5) Sustainable resources, Materials & Chemistry.
 • Het unieke potentieel van deze Vlaamse top ecosystemen internationaal vermarkten en ontbrekende schakels in deze waardeketens naar Vlaanderen halen. 

Inzetten op de Europese prioriteiten inzake Green Deal en Digitale Agenda

 • De uitdagingen inzake digitale handel in kaart brengen en opportuniteiten aanbrengen.  

Realisaties 2016 - 2021

Toolkit voor Vlaamse clusters

Samen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ontwikkelde FIT een internationaliseringstoolkit voor Vlaamse innovatieclusters. 

Deze toolkit geeft clustermanagers richting over hoe ze een brede internationaliseringsstrategie kunnen uitwerken voor hun clusterorganisatie, en hoe ze de leden van hun cluster kunnen helpen in een steeds mondialer wordende markt.

Webplatform 'Verover de Wereld'

In april 2019 lanceerde FIT samen met haar partners de website veroverdewereld.be, een one-stop digitale agenda voor Vlaamse bedrijven die wereldwijd willen deelnemen aan events rond internationaal ondernemen.

Verover de Wereld is tegelijk een uniek webplatform voor eventorganisatoren die focussen op internationaal ondernemend Vlaanderen en op zoek zijn naar samenwerking en extra promotie.

Branding toolkit

Met partners en bedrijven creëerde FIT een branding toolkit rond 5 sterke domeinen van de Vlaamse economie: Life Sciences & Health; Food; Solution Driven Engineering & Technology; Smart Logistics; Sustainable Resources, Materials & Chemistry.
 
De toolkit biedt foto’s, video’s, handige teksten en cijfers aan die Vlaanderen ‘herkenbaar’ maken in het buitenland, onze oplossingsgerichte aanpak benadrukken en ondernemers helpen bij de uitbreiding van hun internationale activiteiten.

Flanders International Economic Summit

FIT stelde op 7 mei 2019 de tussentijdse resultaten voor van de internationaliseringsstrategie ‘Vlaanderen versnelt!’ (2017-2021) tijdens de Flanders International Economic Summit (FIES).
 
Tijdens het evenement werden de aanwezigen geïnspireerd door sprekers zoals Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström, toenmalig minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois, en ondernemers Heidi Rakels, Sonja Willems, Wim De Waele en Jan Vander Stichele.

Vijf lopende projecten

Willen onze bedrijven – groot en klein – blijven groeien, dan moeten ze hun ideeën, producten en diensten vlot in het buitenland aan de man brengen. Maar in een wereld die almaar sneller digitaliseert en innoveert, is dat geen klein bier. Daarom lanceerde Flanders Investment & Trade vijf vernieuwende projecten die lopen van 2020 tot 2022.

De uitvoering van onderstaande projecten moet ons in staat stellen om bedrijven met internationale ambities nog beter bij te staan en tegelijk de competitiviteit van Vlaanderen als regio verder aan te scherpen.

Handelspromotie een boost geven met AI

Zakenreizen, handelsbeurzen, sitebezoeken ... Tal van klassieke methodes om internationale handel en investeringen te bevorderen, zijn door de coronacrisis geen optie.

FIT trekt daarom nog resoluter de kaart van digitalisering en virtuele events, met én voor de bedrijfswereld. Aan de basis ligt een doordachte digitaliseringsstrategie met artificiële intelligentie (AI) als hoeksteen.

Onze klantentrajecten optimaliseren

De noden van bedrijven veranderen sneller dan ooit.  En ook de manier waarop ze hun weg naar FIT vinden: de klantentrajecten of customer journeys.

In de komende jaren willen we onze klanten nog beter leren kennen, nog fijnmaziger segmenteren en onze dienstverlening nog meer digitaliseren. Zo kunnen we de noden van onze klanten sneller detecteren en voorspellen.

Start-ups ondersteunen bij internationalisering

Veel Vlaamse start-ups zijn born globals. Toch blijkt uit onze analyses dat ze extra ondersteuning kunnen gebruiken voor hun internationale go-to-marketstrategie.

FIT brengt het Vlaamse start-uplandschap digitaal in kaart en ontwikkelt voor hen tools op maat. Om zo Vlaanderen nog beter uit te spelen als bloeiend ecosysteem van sterke start-ups, scale-ups, incubatoren, acceleratoren, ...

Trends digitale handel in kaart brengen

(Internationale) digitale handel heeft een immense impact op hoe bedrijven hun goederen, diensten en informatie produceren, verkopen en onderhouden. 

Er zijn enorme opportuniteiten voor de Vlaamse bedrijven. Maar ze krijgen ook te maken met nieuwe vormen van digitaal protectionisme. FIT wil de bedrijven hierbij optimaal ondersteunen. 

Vlaamse clusters helpen internationaliseren

Onze Vlaamse clusterorganisaties zorgen voor tal van innovaties die niet enkel de clusterleden maar ook de bedrijfswereld en onze maatschappij ten goede komen.

FIT werkt een methodiek uit zodat clusters sneller hun innovatieve projecten kunnen lanceren in het buitenland. Want als Vlaamse innovatie internationaal scoort, dan worden we daar allen beter van.

Met de steun van ...

Om 'Vlaanderen versnelt!' succesvol uit te voeren kan FIT rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

Voor de periode 2017-2022:

 • krijgt FIT € 1.600.000 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen;

 • komt het EFRO-Fonds met € 1.800.000 over de brug.

Flanders International Economic Summit 2022 (FIES)

Op 28 april 2022 vond de derde editie van het Flanders International Economic Summit (FIES) plaats.

FIES boog zich over de uitdagingen voor internationalisering van de economie en de internationale vermarkting van Vlaanderens tech ecosysteem. 

Benieuwd naar het team achter 'Vlaanderen versnelt!'?

Ontdek onze 20 structurele partners.