• Flanders Investment & Trade
  • Over ons

FIT plaatst pionierend Vlaanderen voor het voetlicht

Persbericht – Leuven, 1 juni 2021. Vlaanderen is een thuishaven voor onderzoek, innovatie en technologie – op het vlak van lifesciences, gezondheidszorg en medische toepassingen in het bijzonder. Om die boodschap de wereld in te sturen, lanceert Flanders Investment & Trade (FIT) een internationale imagocampagne die vanaf juni 2021 digitaal wordt uitgerold in 7 landen met www.teamvesalius.com en www.flanders360.com als online uitvalbasis.

Vanavond om 22 uur heeft Vlaams minister-president Jan Jambon de campagne van FIT officieel onthuld en afgetrapt tijdens een projectie op het Provinciehuis in Leuven. Eerder zette FIT het marketingoffensief al teasend in de kijker tijdens soortgelijke projecties in de andere Vlaamse provinciehoofdsteden.

Marketingoffensief in binnen- en buitenland

Vlaanderen telt tal van bedrijven, kennisinstellingen, onderzoekscentra en andere organisaties die vernieuwend uit de hoek komen. Dit onderzoeks- en bedrijfsecosysteem zet de regio op de kaart in twee richtingen. Enerzijds staat hier de wieg voor talrijke innovaties die wereldwijd hun toepassing vinden. Anderzijds trekt het buitenlandse investeerders aan die in Vlaanderen activiteiten opzetten als voedingsbodem voor hun baanbrekende ambities.

Om die dubbele dynamiek kracht bij te zetten, pakt FIT uit met een grootschalig marketingoffensief in binnen- en buitenland. De ambitie is om de vele troeven en knappe koppen van Vlaanderen op het gebied van lifesciences & health in de schijnwerpers te plaatsen. FIT lanceert daarvoor een imagocampagne en rolt tegelijk het digitale platform ‘Virtual Tours’ uit. Beide initiatieven vinden hun weergave in twee bekende Vlaamse pioniers van weleer: anatomist Vesalius en cartograaf Mercator.

Dat de klemtoon op lifesciences & health ligt, is geen toeval. Zowel het internationale potentieel als het economische belang van de sector als pijler voor welvaart en jobcreatie, vallen niet te onderschatten.

Ook de timing is passend. Door COVID-19 staan zakenreizen, beurzen en handelsmissies op een lager pitje, terwijl de zakenwereld sneller dan ooit digitaliseert. Deze nieuwe realiteit vereist andere methodes om Vlaamse spelers in het buitenland te helpen groeien en internationale spelers naar Vlaanderen aan te trekken. Vandaar de keuze van FIT om een digitaal leadgeneratieplatform als Virtual Tours op te zetten. Verder brengt ook de Brexit economische en zakelijke verschuivingen op gang. Met de campagne wil FIT Vlaanderen dan ook promoten als betrouwbare en onontbeerlijke investeringslocatie in post-Brexittijden.

Vesalius als aloud gezicht van hedendaagse imagocampagne

Wie ‘Andreas Vesalius’ zegt, zegt ‘grondlegger van de moderne anatomie’. Dat maakt van de 16e-eeuwse wetenschapper uit Brabant het gedoodverfde gezicht voor een campagne om het palmares van de Vlaamse lifescience & health-sector in de spotlights te plaatsen. Tegelijk wil de imagocampagne elke Vlaming bewustmaken van de lokale troeven in de sector.

Uithangbord van het initiatief is een hedendaagse herneming van het iconische voorblad van ‘De humani corporis fabrica’, het baanbrekende anatomieboek van Vesalius. Daarop is de wetenschapper, te midden van zijn studenten, in actie te zien tijdens een dissectie. De moderne versie – van de hand van de Vlaamse visuele artiest Musketon – herneemt de historische setting, maar voegt er een recente reeks ronkende referenties aan toe. Onder meer Paul Janssen, Paul Stoffels, Peter Piot, Rudi Pauwels, Christine Van Broeckhoven, Catherine Verfaillie en Annie Vereecken prijken op het doek.

De volledige lijst met Vlaamse visionairs:

Alexandre Mottrie, André Van Steirteghem, Annie Van Broekhoven, Bart Destrooper, Catherine Verfaillie, Chris De Jonghe, Christian De Duve, Christine Van Broekhoven, Danaë Delbeke, Desiré Collen, Dirk Inzé, Dirk Reyn, Edwin Moses, Els Beirnaert, Eric Van Cutsem, Erik De Clercq, Gil Beyen, Hans Constandt, Herman Goossens, Hilde Windels, Hugo Van Heuverswyn, Jo Bury, Johan Cardoen, Johan Neyts, Jos Peeters, Liesbet Lagae, Luk Vandenberghe, Marc Van Ranst, Marianne De Backer, Mark Vaeck, Marleen Temmerman, Onno Van de Stolpe, Patrick Van Beneden, Patrik De Haes, Paul Janssen, Paul Stoffels, Peter Carmeliet, Pierre Van Damme, Pieter de Somer, Piet Wigerinck, Rudi Mariën, Rudi Pauwels, Rudy Dekeyser, Tim Van Hauwermeiren, Walter Fiers, Annie Vereecken, Bruno Goldhof, Luc Debruyne, Marc Van Montagu, Peter Piot, Damya Laoui, Liesbet Geris, Inge Van herreweghe, Isabel Leroux-Roels, Karina Van Doninck, Nadia Zakaria, Veerle Visser -vandewalle, Lama Winter, Vesalius.

Deze lijst met Vlaamse visionairs is ook te vinden op www.teamvesalius.com/en/our-visionaries.

Om de campagne in heel Vlaanderen te lanceren, zette FIT een actie op poten in vijf steden. Zo konden inwoners het campagnebeeld al op 30 en 31 mei, om 22 uur, geprojecteerd zien op de oude graansilo aan het Asiadok in Antwerpen, op het Concertgebouw in Brugge, op het Virginie Lovelinggebouw (VAC) in Gent en op de torens van het TT-center in Hasselt. Als officiële orgelpunt van de actie verscheen het beeld op 1 juni op het Provinciehuis in Leuven, de stad waar Vesalius in 1528 zijn universitaire carrière begon. De projectie gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister-president Jan Jambon en Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT. De komende maanden speelt de campagne zich vooral digitaal af op Facebook, LinkedIn en Twitter met www.teamvesalius.com als online uitvalbasis.

“Sinds de coronacrisis onderscheidt Vlaanderen zich meer dan ooit als een toplocatie voor lifesciences & health”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon. “Het voorbije jaar heeft onze regio bewezen dat ze een sleutelrol speelt in de ontwikkeling en productie van vaccins en de strijd tegen het coronavirus. Denk maar aan de cruciale bijdragen van spelers als VIB, Brussels Airport en de Pfizer-site in Puurs. Met deze campagne willen we elke Vlaming daarvan bewustmaken en een zelfverzekerde mentaliteit aanmoedigen. Ook de boodschap voor de internationale zakenwereld is helder: Vlaanderen is de place to be voor buitenlandse bedrijven en investeerders in lifesciences en andere hoogtechnologische domeinen.”

Potentiële investeerders ronselen met Virtual Tours en Mercator

In combinatie met de imagocampagne rolt FIT ook een digitaal platform uit: ‘Virtual Tours’. Via www.flanders360.com ontdekken online bezoekers een interactieve 3D-kaart, boordevol topspelers uit het onderzoeks- en bedrijfsecosysteem van de Vlaamse lifesciences & health-sector. Een knap staaltje kaartwerk dat zonder de baanbrekende, cartografische inzichten van Gerardus Mercator niet had kunnen bestaan. Voor de 16e-eeuwse cartograaf is dan ook een rol weggelegd in de internationale marketingacties die Virtual Tours mee in de markt zetten.

Naast de 3D-kaart bevat het Virtual Tours-platform inzichtrijke en inspirerende video’s, profielteksten, verhalen en uitgebreide 360°-tours – bij onder meer Brussels Airportimec en VIB. Met het oog op leadgeneratie kunnen online bezoekers bovendien een begeleide rondleiding op afstand aanvragen en zo rechtstreeks in contact treden met FIT-experten die het Vlaamse onderzoeks- en bedrijfsecosysteem door en door kennen.

“Met Virtual Tours en de bijbehorende digitale promotie zetten we Vlaanderen in de verf bij een breed maar relevant internationaal publiek”, aldus Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT. “Het gaat daarbij onder meer om potentiële buitenlandse investeerders en aankopers, kennis- en onderzoekscentra, incubatoren en acceleratoren, innovatieclusters, kapitaalverschaffers en talent van over de hele wereld. Zo positioneren we Vlaanderen nog sterker rond cruciale domeinen zoals biotech, medtech, farma en e-health.”
 

Uitgebreide internationale promotie op het programma

De digitale lifesciences & health-campagne van FIT loopt van 1 juni tot 5 juli 2021 in samenwerking met onder meer deze partners: marketingbureau Bridgeneers en digitaal productiehuis B.U.T. Verder voert FIT ook in 2022 promotie voor het Virtual Tours-platform tijdens belangrijke internationale sectorevenementen, beurzen, handelsmissies enzovoort.

De scope van de campagne is internationaal en focust op de VS, het VK, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat zijn stuk voor stuk topregio’s voor lifesciences. In de meeste van deze markten heeft FIT bovendien een Science & Technology Office waar technologieattachés opportuniteiten spotten in nichedomeinen zoals Health Tech.

Dat de campagne zich onder meer op het VK toespitst, heeft ook met de Brexit te maken. De uittrede van de Britten uit de EU creëert naast uitdagingen immers ook opportuniteiten om innovatieve bedrijven aan te trekken van over het Kanaal. Maar ook ondernemingen uit andere markten – zoals de VS, Japan en Canada – die momenteel vestigingen hebben in het VK en een verhuis naar de EU overwegen, behoren tot de doelgroep.

Zodra de lifesciences & health-campagne met succes is gelanceerd, plant FIT in de komende maanden en jaren soortgelijke campagnes voor andere Vlaamse topsectoren: food, smart logistics, solution-driven engineering & technology en sustainable resources, materials & chemistry. Deze sectoren vormen de speerpunten van ‘Vlaanderen Versnelt!’, de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die FIT coördineert.

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Recent nieuws