• Flanders Investment & Trade
  • Over ons
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst “Pilot project for entrepreneurial mobility” vond plaats in aanwezigheid van de Algemeen directeur van Enabel, Jean Van Wetter en CEO van Flanders Investment & Trade (FIT), Claire Tillekaerts, Bart Casier, Private Sector Development Expert (Enabel), Inès Kilosho Human Mobility Team (Enabel), Dirk van Steerteghem, Afdelingshoofd Internationale Handel (FIT), Peter Bulckaert, Afdelingshoofd Personeelszaken, Financiën en Kennisbeheer (FIT), Johan Malin, Projectverantwoordelijke Internationale Financiële Instellingen (FIT) en Lise Betjes, Areamanager Afrika (FIT).

Op 25 mei 2022’ ondertekenden Flanders Investment & Trade (FIT) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het “Pilot project for entrepreneurial mobility”, een bedrijfsmobiliteitsproject dat Enabel opstart in Senegal en België.

Enabel lanceerde in oktober 2021 een pilootproject om de economische uitwisseling tussen Senegal en België te stimuleren. Kleine en micro-ondernemers in België worden aangemoedigd om een partnerschap op te zetten met Senegalese ondernemers. Een zestigtal Senegalese kleine en micro-ondernemingen krijgen de mogelijkheid om een leertraject af te leggen, waarbij ze in soortgelijke Belgische bedrijven aan de slag gaan en economische partnerschappen kunnen uitbouwen in België.

“De rol van FIT bestaat erin om Vlaamse bedrijven te identificeren, te informeren en Enabel te ondersteunen bij een succesvol matchmakingproces tussen een Vlaams en een Senegalees bedrijf,” verklaart Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade. “De uitwisseling van zakelijke ideeën en netwerken versterkt de internationalisering van de deelnemende Vlaamse ondernemingen en bevordert de economische banden tussen Vlaanderen en Senegal, dat nu al tot de top 5 van Vlaamse exportbestemmingen in Afrika behoort.”

“Wij geloven dat arbeids- en bedrijfsmobiliteit een positieve impact kan hebben op de ontwikkeling van landen in Europa en Afrika, zowel in het land van aankomst als in het herkomstland,” legt Jean Van Wetter uit, Algemeen directeur van Enabel. “Arbeidsmobiliteit is een positief verhaal, wanneer het goed wordt omkaderd en mensen worden begeleid. Het maakt de overdracht van kennis en vaardigheden mogelijk, helpt de leemten op de arbeidsmarkt op te vullen en stimuleert economische uitwisseling tussen landen.”

Het project in Senegal wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Internationaal Centrum voor Migratie Politiek (ICMPD), de Dienst Vreemdelingenzaken en het Ministerie voor Binnenlandse Zaken van België. Het loopt tot begin 2024. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst vormt een eerste concrete invulling van het partnerschapsakkoord dat Enabel en FIT op 28 september 2020 hebben gesloten. Enabel werkt op Waals en Brussels niveau samen met AWEX en Hub.Brussels.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst “Pilot project for entrepreneurial mobility” vond plaats in aanwezigheid van de Algemeen directeur van Enabel, Jean Van Wetter en CEO van Flanders Investment & Trade (FIT), Claire Tillekaerts, Bart Casier, Private Sector Development Expert (Enabel), Inès Kilosho Human Mobility Team (Enabel), Dirk van Steerteghem, Afdelingshoofd Internationale Handel (FIT), Peter Bulckaert, Afdelingshoofd Personeelszaken, Financiën en Kennisbeheer (FIT), Johan Malin, Projectverantwoordelijke Internationale Financiële Instellingen (FIT) en Lise Betjes, Areamanager Afrika (FIT).

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst “Pilot project for entrepreneurial mobility” vond plaats in aanwezigheid van Bart Casier, Private Sector Development Expert (Enabel), Inès Kilosho, Human Mobility Team (Enabel),  Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade (FIT), Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel, Lise Betjes, Areamanager Afrika (FIT), Dirk van Steerteghem, Afdelingshoofd Internationale Handel (FIT) en Johan Malin, Projectverantwoordelijke Internationale Financiële Instellingen (FIT).

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Recent nieuws