• Flanders Investment & Trade
  • Over ons

In 2021 tekende Vlaanderen opnieuw voor een stevige instroom van buitenlandse investeringen. Dat maakt Vlaams minister-president Jan Jambon bekend op basis van analyses van Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaamse agentschap dat buitenlandse investeerders aantrekt en begeleidt. 

Zo lanceerden internationale ondernemingen vorig jaar 295 nieuwe investeringsprojecten en kondigden daarbij 6.233 extra jobs in Vlaanderen aan. Beide cijfers liggen historisch hoog. Deze recordresultaten komen dankzij respectievelijk een forse stijging van het aantal fusies en overnames en een fikse toename van het aantal jobs in Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). In totaal investeerden buitenlandse bedrijven samen 2,86 miljard euro in hun activiteiten op Vlaamse bodem.  

 

5 opvallende tendensen  

In de cijferanalyses springen vooral deze vijf trends in het oog.  

  1. Het aantal investeringsprojecten van Amerikaanse en Britse bedrijven scheert hoge toppen. Zo stoten de VS en het VK door naar de eerste en tweede plaats in de ranglijst met topinvesteerders in Vlaanderen.  
  2. Noord-Amerika maakt zijn comeback in Vlaanderen. Net geen kwart van alle buitenlandse investeringen komt van bedrijven uit dit deel van de wereld.  
  3. Bijna twee derde van alle Britse investeringen in Vlaanderen is Brexit-gerelateerd.   
  4. 1 op de 3 nieuwe investeringsprojecten is een fusie of overname.  
  5. Het aantal jobs gelinkt aan Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) is verdubbeld. Deze activiteit is goed voor 1 op de 4 Vlaamse banen die uit buitenlandse investeringen voortvloeien.  

Bedrijven uit de VS en het VK lopen op kop   

In de rangschikking van topinvesteerders in Vlaanderen maken heel wat bekende gezichten hun opwachting. Na een jaar op de tweede plaats herwinnen ondernemingen uit de VS hun traditionele koppositie met 64 investeringsprojecten of 21,69% van alle buitenlandse investeringen in 2021. Ook het aantal Britse investeringen is fors gestegen – en dat voor het vierde jaar op rij. Zo verovert het VK de tweede plaats in de lijst met 49 projecten (16,61%), het hoogste aantal Britse investeringsprojecten in Vlaanderen ooit in een jaar tijd.  

De top 5 wordt verder aangevuld door Nederland (48 projecten of 16,27%), Frankrijk (24 projecten of 8,14%) en Duitsland (17 projecten of 5,76%). Onze buurlanden bevestigen hiermee hun reputatie als trouwe investeerders. Al trekt Vlaanderen ook uit andere Europese landen investeringen aan. Zo startten bedrijven uit Zwitserland 12 nieuwe projecten (4,07%) in onze regio op: goed voor de zesde plaats in de rangschikking. Zweden volgt op de voet met 10 projecten (3,39%), terwijl Italië de top 10 vervolledigt met 7 projecten (2,37%).  

Japan – op een gedeelde zevende plaats met Zweden – en China – op de negende plaats – zijn de enige Aziatische landen in de top 10. Japanse ondernemingen lanceerden vorig jaar 10 investeringsprojecten (3,39%) op Vlaamse bodem, terwijl Chinese bedrijven 9 projecten opstartten. Een opvallende nieuwkomer in de ranglijst tegenover het voorgaande jaar is Canada, dat met 7 projecten (2,37%) de tiende plaats deelt met Italië.   


Het Amerikaanse continent maakt zijn rentree 

Vooral de comeback van het Amerikaanse continent valt op in de investeringscijfers. Bijna een kwart (24,75%) van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen kwam in 2021 van bedrijven uit Noord-Amerika. Een sterke toename vergeleken met 17,86% in 2020. In absolute cijfers gaat het om een stijging van 40 naar 73 projecten.  

Het aantal Europese investeringen gaat ook omhoog: van 151 naar 189. Dit komt overeen met een aandeel van 64,07% in 2021 ten opzichte van 67,41% in 2020, toen het aandeel Europese investeringen historisch hoog lag. Het aantal projecten uit Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika blijft in 2021 op 33 hangen. Dat is 11,19% van het totale aantal buitenlandse investeringen in Vlaanderen tegenover 14,73% in 2020.  


De Brexit zwengelt investeringen uit het VK verder aan  

Begin 2021 stapte het VK officieel uit de EU, en Vlaanderen herbevestigde zich meteen als een belangrijke toegangspoort tot de Europese interne markt voor bedrijven uit het VK. Zo gaf de Brexit de doorslag om het Kanaal over te steken voor maar liefst 30 van de 49 Britse ondernemingen die in 2021 in onze regio investeerden. Dat is het hoogste aantal ooit in een jaar tijd: bijna 2 op de 3 Britse investeringen in Vlaanderen waren Brexit-gerelateerd.  

Sinds 2016 gaven 95 buitenlandse bedrijven aan in Vlaanderen te investeren om zich te beschermen tegen de impact van de Brexit. Die projecten creëerden al 3.097 jobs in onze regio en vertegenwoordigen samen een totale investeringswaarde van 2,21 miljard euro.  


1 op de 3 projecten is een overname of fusie  

Bij ruim de helft van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen startten bedrijven hun activiteiten vanaf nul op. Deze zogeheten greenfield-projecten klokten af op een aandeel van 51,19% in 2021 tegenover 67,41% het voorgaande jaar. Het aandeel uitbreidingsprojecten bleef min of meer stabiel: 16,61% ten opzichte van 13,84% in 2020.  

Fusies en overnames maakten dan weer een stevige opmars als investeringsvorm in de nasleep van de coronacrisis. Vorig jaar was 32,20% – bijna 1 op de 3 – van de nieuwe buitenlandse projecten een fusie of overname, tegenover 18,75% in 2020. Aan investeerderszijde treffen we vooral bedrijven uit het VK, de VS en onze buurlanden. Zij tekenen voor zo’n drie kwart van alle overnames en fusies in onze regio.  

Wat economische activiteiten betreft, deden zich weinig verschuivingen voor. Ook in 2021 investeerden buitenlandse bedrijven hier voornamelijk in sales- en marketingactiviteiten (28,47% versus 30,36% in 2020), logistiek (25,08% versus 20,54%), productie (20% versus 23,66%) en Onderzoek & Ontwikkeling (20% versus 19,20%).  


1 op de 4 jobs heeft met O&O te maken  

In 2021 kondigden buitenlandse bedrijven een recordaantal van 6.233 nieuwe jobs in Vlaanderen aan. Dat is een stijging van 32,14% tegenover het voorgaande jaar, toen buitenlandse investeringen 4.717 extra banen opleverden. De stijging is het sterkst bij Amerikaanse, Britse en Zweedse investeerders.  

Opvallend is de toename van het aantal jobs gelinkt aan Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). Die gingen van 898 in 2020 naar 1.700 in 2021. Goed voor meer dan 1 op de 4 jobs die buitenlandse bedrijven in Vlaanderen creëren. Andere belangrijke bedrijfsactiviteiten die vorig jaar de jobcreatie aanwakkerden, zijn productie (2.217 banen) en logistiek (1.717 jobs).  

Ook 2021 was een uitdagend jaar voor de internationale zakenwereld. Naast de aanhoudende coronacrisis dreigde ook de Brexit, die begin 2021 een feit werd, roet in het eten te gooien. Niettemin slaagde Vlaanderen erin om opnieuw tal van internationale ondernemingen te overtuigen van zijn economische troeven. Het aantal nieuwe buitenlandse investeringsprojecten bereikte vorig jaar zelfs een absoluut record in onze regio. Dat Vlaanderen als investeringslocatie wereldwijd hoge ogen blijft gooien, is zonneklaar.
Claire Tillekaerts
CEO Flanders Investment & Trade
Foto Claire Tillekaerts
In 2021 kondigden buitenlandse bedrijven een historisch hoog aantal nieuwe jobs aan in Vlaanderen. Internationale ondernemingen vinden in onze regio een stevige talentpoel om hun zakelijke ambities te ondersteunen, zoveel is duidelijk. Al biedt Vlaanderen nog veel andere troeven, niet in het minst voor bedrijven die zich tegen de impact van de Brexit willen beschermen. Onder meer onze strategische ligging en logistieke expertise wisten bijvoorbeeld een recordaantal bedrijven uit het VK te overtuigen. En bijna 2 op de 3 Britse investeringen in Vlaanderen waren Brexit-gerelateerd.
Jan Jambon
Vlaams minister-president
Foto van Jan Jambon

Deel dit artikel

Deel dit artikel

Recent nieuws