​25/05/2018

Deze website wordt beheerd door Flanders Investment & Trade (FIT), met maatschappelijke zetel te  Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

FIT kan onderstaande gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de FIT-websites en gelden vanaf het moment van bekendmaking. FIT raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. 

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met onderstaande kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres: info@fitagency.be. Voor klachten kan u terecht op het e-mailadres: klachten.iv@fitagency.be.

Wanneer u de FIT-websites gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk onderstaande gebruiksvoorwaarden. FIT raadt u aan ze aandachtig te lezen. 

Correctheid van de informatie

FIT besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is of wordt weergegeven. Het gebruik van de informatie is op uw eigen risico en FIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Dit geldt in het bijzonder voor de hyperlinks vanop de FIT-websites naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.

FIT beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Hergebruik van de informatie

U mag de informatie op de FIT-websites hergebruiken mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming en duidelijke bronvermelding. U mag de informatie echter niet doorverkopen.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de FIT-websites. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de FIT-website moet duidelijk zichtbaar zijn.