3 stappen 

1. Praat eerst met de dienst waarover u een klacht hebt

Bent u niet tevreden over de werking van Flanders Investment & Trade?  Neem dan eerst contact op met de betrokken dienst of medewerker van FIT. Waarschijnlijk komt u in overleg zo tot een oplossing.

Bent u het niet eens met een beslissing in een subsidiedossier, dan kunt u best nagaan of u voor uw dossier eerst een administratieve beroepsprocedure is voorzien. U vindt de beroepsmogelijkheden en de contactgegevens op de brief of mail die u kreeg.Lukt dat niet, dan kunt u een volgende stap zetten en de klachtenbemiddelaar van Flanders Investment & Trade inschakelen.

2. Leg uw probleem voor aan de klachtenbemiddelaar van Flanders Investment & Trade

U kan de klachtenbemiddelaar bereiken via het online klachtenformulier.

De klacht moet gaan over de werking van Flanders Investment & Trade, bv.

  • Een medewerker of dienst van FIT gaf u geen antwoord op uw vragen of beantwoordde uw vraag niet tijdig.
  • In uw dossier heeft een medewerker of dienst van FIT de regelgeving niet correct toegepast (en u hebt de eventuele administratieve beroepsprocedure doorlopen).
  • Een medewerker of dienst van FIT heeft u onvriendelijk of oneerlijk behandeld.
  • U hebt schade geleden door het toedoen van een medewerker of dienst van FIT.
  • ...

Noteer steeds:

  • een nauwkeurige en duidelijk omschrijving van uw klacht, over welke medewerker en/of dienst het gaat en de periode waarin het probleem zich voordeed;
  • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Anonieme klachten kunnen namelijk niet behandeld worden.

Uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen krijgt u een schriftelijke ontvangstmelding per brief of e-mail (tenzij de klacht al binnen 10 dagen is behandeld).

Na ontvangst van uw klacht heeft de klachtenbemiddelaar 45 kalenderdagen de tijd om uw klacht te behandelen. Die termijn kan nog één maal verlengd worden met 45 kalenderdagen. 

Als een klacht niet behandeld wordt, dan moet de klachtenbemiddelaar dit schriftelijk motiveren.

Bent u niet tevreden met het antwoord van de klachtenbemiddelaar of kreeg u niet tijdig een antwoord, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

3. Contacteer de Vlaamse Ombudsdienst

Als u en de klachtenbemiddelaar niet tot een vergelijk komen, kunt u de Vlaams Ombudsdienst contacteren.

De Vlaamse Ombudsdienst is bereikbaar via het gratis nummer 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur. U kunt vragen om rechtstreeks doorverbonden te worden met een medewerker van de ombudsdienst.

Of u kunt uw klacht sturen naar klachten@vlaamseombudsdienst.be. Maar u kunt ook een persoonlijke afspraak maken via het gratis nummer 1700.

Binnen de week schrijft of de belt Ombudsdienst u. Sommige klachten kunnen snel opgelost worden. De behandeling van klachten die een onderzoek vragen kan tot 4 maanden duren.